Politica de confidențialitate a AncaFarcas.ro

1. Definiții

În cuprinsul Politicii de confidențialitate, următorii termeni vor avea următoarele semnificații:

 • AncaFarcas.ro
 • Site – site-ul web disponibil la adresa https://AncaFarcas.ro.
 • Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care accesează Site-ul.
 • Date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

2. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

AncaFarcas.ro colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor în următoarele scopuri:

 • Livrarea produselor comandate
 • Facturarea produselor comandate
 • Comunicarea cu utilizatorii
 • Analiza datelor statistice

AncaFarcas.ro colectează următoarele date cu caracter personal ale utilizatorilor:

 • Numele și prenumele
 • Adresa de e-mail
 • Numărul de telefon
 • Adresa de livrare
 • Datele de facturare

ancafarcas.rocolectează datele cu caracter personal ale utilizatorilor prin intermediul formularelor de contact și de comandă disponibile pe Site.

3. Durata de stocare a datelor cu caracter personal

ancafarcas.rostochează datele cu caracter personal ale utilizatorilor pe o perioadă de 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe Site.

4. Securitatea datelor cu caracter personal

ancafarcas.roia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale utilizatorilor împotriva accesului neautorizat, utilizării neautorizate, divulgării, alterării sau distrugerii.

5. Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii au următoarele drepturi cu privire la datele lor cu caracter personal:

 • Dreptul de acces – utilizatorii au dreptul de a obține de la ancafarcas.roo confirmare că datele lor cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, dacă da, să aibă acces la datele respective.
 • Dreptul la rectificare – utilizatorii au dreptul de a solicita ancafarcas.rorectificarea datelor lor cu caracter personal inexacte sau incomplete.
 • Dreptul la ștergere – utilizatorii au dreptul de a solicita ancafarcas.roștergerea datelor lor cu caracter personal, în anumite situații prevăzute de lege.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – utilizatorii au dreptul de a solicita ancafarcas.rorestricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal, în anumite situații prevăzute de lege.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – utilizatorii au dreptul de a primi datele lor cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a solicita ca aceste date să fie transmise altui operator.
 • Dreptul de a se opune prelucrării – utilizatorii au dreptul de a se opune, în orice moment, prelucrării datelor lor cu caracter personal, din motive legate de situația lor particulară.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – utilizatorii au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că datele lor cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii pot contacta ancafarcas.roprin e-mail la adresa [email protected] sau prin poștă la adresa sediului social al ancafarcas.ro.

6. Alte informații

ancafarcas.routilizează cookie-uri pe Site pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Pentru informații suplimentare despre cookie-uri, utilizatorii pot consulta Politica de cookie-uri a ancafarcas.ro.

ancafarcas.ropoate actualiza Politica de confidențialitate în orice moment, fără o notificare prealabilă. Utilizatorii sunt rugați să consulte periodic Politica de confidențialitate pentru a fi la curent cu orice modificări.